На 12.08.2009 г. дружеството предостави информацията по чл.82б, ал.1 от ЗППЦК.

Пълната информация може да бъде свалена от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2009 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.