Считано от 10.05.2012 г. директора за връзки с инвеститорите на дружеството Йонка Тодорова Кънева е освободена от длъжност.

Документът може да бъде изтеглен от рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2012 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.