"Банка Пиреос България" АД - довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, емитирани от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свиква извънредно общо събрание на облигационерите на 16.09.2010г. от 11:00 часа в офиса на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2.

Пълният текст на уведомлението, поканата с дневния ред, начина и условията за участие в заседанието и предложените проекти за решения по точките от дневния ред; писменните материали и образец на пълномощно за участие в заседанието могат да бъдат видяни в рубрикатаЗа WMG - Регулирана информация - 2010 г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.