Централната избирателна комисия уведоми, че на 22 февруари 2021 изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени навсички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 г.

В срок до 22 февруари 2021 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове)следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

В срок до 22 февруари 2021 г. електронните медии, с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 г. едни и същи условия и цени. В срок до 5 март 2021 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват - на РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Ценовата листа на Уеб Медия Груп АД изборите за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 г. важи за всички политически партии, рекламни агенции обслужващи политически партии, както и за отделни кандидати. Цените за политическа реклама са извън обхвата на договорите за реклама и при тях не важат агенционни и други отстъпки.

Ценовата листа можете да изтеглите от тук.