Централната избирателна комисия уведоми, че на 15 април 2019 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019 г. едни и същи условия и цени.

В срок до 15 април 2019 г. електронните медии, с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019 г. едни и същи условия и цени. В срок до 26 април 2019 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват на РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Ценовата листа на Уеб Медия Груп АД за избори за Европейски парламент на 26 май 2019 г. важи за всички политически партии, рекламни агенции обслужващи политически партии, както и за отделни кандидати. Цените за политическа реклама са извън обхвата на договорите за реклама и при тях не важат агенционни и други отстъпки.

Ценовата листа можете да изтеглите от тук.

2.05.2019 г.