"Уеб Медия Груп" АД изпрати до ЦИК и Сметната палата своята Рекламна тарифа за предстоящите Извънредни парламентарни избори в България, които ще се състоят на 26 март 2017.

Съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в Извънредните парламентарни избори, които ще се произведат на 26 март 2017 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 13 февруари 2017 г. (понеделник) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 13 февруари 2017 г. (понеделник) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Свалете изборната тарифа