През 2019 се наблюдава ясна тенденция все по-голяма част от рекламата да се закупува автоматизирано, а кампаниите да са насочени към по-тесен набор от потребители.

Web Media Group дава възможност на агенции и рекламодатели да се възползват от технологичните решения, които компанията предлага на пазара:

  • Programmatic Preferred Deals
  • Programmatic Guaranteed
  • Open Auction Buying
  • Audience Segments
  • Remarketing

Повече за технологичните възможности на WMG може да видите тук.