Web Media Group търси да разшири своя отдел "Продажби" със специалист "Продажба на реклама". Идеалният кандидат следва да има опит в продажбата на реклама, като опит в продажбата на реклама в интернет е съществено предимство. Специалист "Продажба на реклама" следва да търси и комуникира с нови потенциални рекламодатели и агенции, както и да поддържа отношенията с настоящите такива. Специалист "Продажба на реклама" е на пряко подчинение на мениджър "Продажби".

Основни отговорности:

 • Обаждания и срещи с нови потенциални рекламодатели;
 • Комуникация с потенциални и настоящи клиенти (рекламодатели и агенции);
 • Управление на текущите рекламни кампании;
 • Да предлага и реализира нови рекламни кампании, формати, включително и нестандартни такива;

Изисквания:

 • Опит в продажбата на реклама, като опит в продажбата на интернет реклама ще се счита за сериозно предимство;
 • Подходящо висше образование за длъжността;
 • Основни познания за терминологията в интернет рекламата;
 • Повече от отлични компютърни умения с Word, Excel, Outlook;
 • Аналитично мислене и възможност за бързо изготвяне на справки и отчети (както вътрешно, така и към клиенти);
 • Добро владеене на английски език;
 • Знания свързани с Google Analytics, Ad Serving (DFP), ремаркетинг, таргетиране и сегментиране на аудитории са предимство;
 • Познания в сферата на HTML, CSS, JS не са задължителни, но биха имали пряко финансово отражение във възнаграждението;

Ние предлагаме:

 • Отлично фиксирано възнагражадние;
 • Бонусна схема на база на резултатите;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Комуникативна офис локация;

Кандидатствайте на career@wmg.bg.