Октомври 2017 бе един от най-силните месеци за Web Media Group до момента, като по данни от Google Analytics, по критерия уникални потребители той е рекорден и за четирите медийни сайта на групата. News.bg има близо 1 милион уникални посетители, Money.bg - над 700 хиляди, Topsport.bg - 616 хиляди, а Lifestyle.bg - 526 хиляди.

Извън по-големия обхват на всички сайтове на Web Media Group, рекордни са и стойностите за брой посещения и метриката "четения на статии". Четения на статии е метрика, която касае единствено импресии върху съдържание и изключва всички други импресии (например на заглавната страница). Четенията на статии надхвърлят 15 милиона, което е с 11% ръст спрямо септември 2017 година.

AdBlock

Нивото на използване на AdBlock в сайтовете на групата се запазва ниско през октомври 2017, като това се дължи едновременно на продължаващия ръст на мобилния трафик, а от друга страна на ограничаването на сервиране на реклами върху съдържанието, както и на политиката на прецизно филтриране на рекламните банери, което води до по-голям дял на потребителите, които изключват AdBlock за сайтовете на WMG.

Сайт Дял на импресиите с AdBlock
News.bg 4.25%
Money.bg 3.35%
Topsport.bg 2.70%
Lifestyle.bg 2.76%

* Не всички разновидности на приложенията за блокиране на реклами могат да бъдат измерени, въпреки това считаме, че "неизмерената" част е несъществена.

Мобилно потребление

Мобилното потребление е сред основния двигател на ръста на трафика, като разпределението на посещенията по сайтове е както следва:

Сайт Компютри и лаптопи Мобилни телефони Таблети
News.bg 38.92% 54.91% 6.17%
Money.bg 27.94% 65.47% 6.59%
Topsport.bg 34.12% 60.10% 5.78%
Lifestyle.bg 29.61% 63.04% 7.35%

Източници на трафик

WMG има за цел да диверсифицира източниците си на трафик и да изгражда лоялна аудитория. Поради това компанията залага на микс между източниците на трафик, като не разчитаме даден канал да бъде твърде съществен. Най-голям дял заема директният трафик, след което се нареждат този от търсачки (основно Google), препратки между сайтовете на групата и социални мрежи (основно Facebook).

На графиката е представена разбивка на трафика за всички посещения в сайтовете на WMG според източника му.

Снимка 321230