През декември 2018 бизнес сайтът в портфолиото на Web Media Group Money.bg отбеляза 39% ръст на читателите на годишна база, което го постави на първо място в категорията, според данни на Gemius.

Така медията затвърждава лидерската си позиция, след като през предходния ноември също беше класирана като водач. По данните на агенцията сайтът е посетен от общо 492 962 души през последния месец на годината и от 416 739 през предходния, което представлява 11% от аудиторията в интернет.

Цялата 2018-а мина отново под знака на растежа за Money.bg, като за цялата година броят на читателите по данни на Google Analytics достига 4 495 315 души, което е с над 10% повече от предходната 2017-а. За последните 5 години посетителите на сайта нараснаха с 511% на годишна база, което е най-силният ръст на пазара за този период.

Каква е аудиторията на медията?

Най-съществената част от аудиторията на медията са мъже (65%) на възраст между 30 и 59 години (63%). Над една трета от аудиторията са високо образование - магистър или доктор, и още над 15% са с бакалавър или полувисше. Голяма част от читателите са с високи доходи - делът на тези с над 1500 лева месечно е над 22%, което поставя медията сред лидерите на пазара в тази категория.

Нови проекти

През 2019 година медията подготвя редица специални проекти от съдържание за своите читатели. Някои от тях вече са публикувани - като поредицата "Софийските офиси, в които ще ви се прииска да работите", в която редакцията разказва за най-впечатляващите офиси в столицата.