Един от често задаваните въпроси в онлайн индустрията е свързан с профила на читателите на медиите. Web Media Group използва различни системи за измерване и анализ на аудиторията си, като една от тях е Gemius Audience. Ще се опитаме да ви запознаем с аудиторията на всеки един от нашите сайтове по няколко критерия: пол, възраст, доходи, местоположение и образование. Всички данни са на база извадка от Gemius Audience за септември, като в някои случаи групирането на данните е от страна на Web Media Group.

News.bg

News.bg е сред малкото онлайн издания с фокус изцяло към новините по света и у нас (повечето "новинарски" сайтове са политематични) и през септември 2017 достига до 473 хиляди потребители, или 11.16% от цялата интернет аудитория. Разпределението по пол показва по-голям дял на мъжете сред читатителите на сайта.

Снимка 320039

При разпределението по възраст най-голям дял имат 35-44-годишните, следвани от 55+ години.

Снимка 320037

При разпределението по доход най-голям дял имат потребителите с доход между 500 и 1000 лева, като 16% от аудиторията има доход над 1500 лева, което е един от най-високите дялове сред новинарските сайтове.

Снимка 320040

Най-голям брой читатели са от София (34%), след което идват градове с над 20 хиляди население (29%), Пловдив и Варна са с по 6% от всички читатели.

Снимка 320041

Половината от читателите са със средно образование, 28% са с магистърска или докторска степен, а 17% - с бакалавърска или полувисше образование.

Снимка 320038

Money.bg

Money.bg е медия за икономически и бизнес новини, която е насочена към масовата аудитория. През септември 2017 достига до 333 хиляди читатели или 7.88% от интернет аудиторията в България, като това нарежда сайта в топ 3 на онлайн икономическите медии по този показател. Аудиторията на Money.bg е преобладаващо мъжка.

Снимка 320063

Основната аудитория на Money.bg е между 35 и 44 години, като съществен дял имат и 55+ годишните и тези между 25 и 34 години.

Снимка 320061

Около 19% от читателите на сайта имат доход над 1500 лева, други 18% имат доход между 1001 и 1500 лева, а основната група са с доходи между 501 и 1000 лева.

Снимка 320064

София има най-голям дял сред читателите и на Money.bg с 37% от аудиторията, градове над 20 хиляди жители са с 27%, Варна със 7% дял, Пловдив и Бургас с 6% дял.

Снимка 320065

Над 46% от посетителите са полувисше или по-високо образование, а 49% са със средно.

Снимка 320062

Topsport.bg

Topsport.bg достига до 225 хиляди читатели през септември 2017 или 5.33% от всички българи, използващи интернет през месеца. Това нарежда сайта в топ 3 на спортните сайтове за България по този показател. Очаквано, основната аудитория на сайта е мъжка.

Снимка 320213

Най-голям дял имат потребителите между 25 и 34 години, като разпределението между възрастовите групи е относително равномерно.

Снимка 320211

Около 27% от читателите на Topsport.bg имат доход над 1000 лева, а основната група е на потребители с доход между 500 и 1000 лева.

Снимка 320214

Основната аудитория е от София (32%), големи градове (30%), Пловдив (9%), Варна (6%) и Бургас (4%).

Снимка 320215

Над половината читатели са със средно образование, а близо една четвърт с магистърско или по-високо.

Снимка 320212

Lifestyle.bg

Lifestyle.bg е сред топ сайтовете в лайфстайл сегмента на панела на Gemius Audience, като достига до 277 хиляди читатели или 6.54% от интернет аудиторията в България. Разпределението на потребителите по пол е почти изравнено, с лек превес на мъжката аудитория.

Снимка 320264

Основната възрастова група сред читателите е 35 - 44 години, като 25 - 34, 45 - 54 и 55+ са почти с равни показатели.

Снимка 320261

Около 43% от читателите на Lifestyle.bg са с доход между 501 и 1000 лева, 12% над 1500 лева, а 14% с доход между 1001 и 1500 лева.

Снимка 320265

Читателите на Lifestyle.bg са основно от София (34%), градове над 20 хиляди жители (28%), Варна (8%), Пловдив (6%) и Бургас (6%).

Снимка 320266

Най-голямата група читатели е със средно образование (52%), а 41% са с по-високо.

Снимка 320269