От края на 2015 година, Web Media Group поетапно работи върху прецизиране на аудиторията и показване на по-подходящи за реклами за всеки потребител, както и до достигане до точните потребители за своите рекламодатели.

Стартът бе даден през ноември 2015, когато поетапно започнахме да въвеждаме DoubleClick for Publishers като основна система сервираща рекламите в нашите сайтове.

Цялостният проект има за цел към началото на 2018 година, Web Media Group да даде възможност за по-добра ефективност на рекламните кампании. Той се развива на фази, като някои от тях са приключени, а други предстоят.

Фаза 1

Първата фаза на проекта даваше възможност на рекламодателите да таргетират строго определени секции от съдържанието. Така например рекламите на автомобили, можеха да се показват само в съдържание от автомобилните рубрики в сайтовете на WMG. Тази фази завърши през април 2016 година и таргетирането е налице във всички медийни сайтове на WMG.

Фаза 2

Втората фаза на проекта е свързана с по-прецизното дефиниране на интересите на аудиторията и още по-прецизно таргетиране на рекламата. Например реклама на Renault може да се показва само в статии, които са пряко свързани с марката Renault.

Втората фаза включва и таргетиране на база демографска информация, за потребителите, които са регистрирани в сайтовете на WMG. Тоест рекламодателите могат да избират дали рекламата да се показва на мъже, жени, на каква възраст и т.н. Към момента, таргетирането по демография е в процес на тестове и очакваме първите положителни резултати в края на месец май 2017.

Фаза 2 приключи през април 2017 година.

Фаза 3

Третата фаза е изграждане на DMP (Data Management Platform) решение чрез DoubleClick for Publishers и използване на данните за още по-прецизно таргетиране. Така например, ако реклама на автомобили може да се показва на всички потребители, които през последните 30 дни са чели поне 3 статии за автомобили в сайтовете на WMG. Отново потребителите могат да бъдат таргетирани на база пол и възраст, като отпада изискването те в момента на потреблението да са влезли с профила си. Това се очаква да повиши количеството инвентар, за което има ясна демографска картина. Очакванията ни са, че Фаза 3 ще бъде завършена през месец юни 2017.

Фаза 4

Ако първите три фази, разчитат изцяло и единствено на First Party Data (тоест данни на WMG), то последната фаза включва интеграция на демографски данни от трети страни. Тези демографски данни могат да бъдат използвани за последващо таргетиране на правилната аудитория, като ще бъдат съчетани собствените данни (First Party Data) с тези от трети страни.

Фаза 4 вероятно ще бъде реализирана през 2018 година.

Извън изграждането на собствено решение и използване на собствените данни, WMG дава възможност за достигане на целева аудитория чрез Programmatic Buying, като инвентара на групата е наличен за таргетиране през различните DSP платформи като DoubleClick Bid Manager, Trade Desk, MediaMath и други. При интерес, можете да се свържете с нас или да изпратите директна заявка за Private Deal през използваната от вас DSP платформа.