Между „Уеб Медия Груп“ АД и Българска Социалистическа Партия се сключи договор за реклама на стойност 10 000лв. без ДДС. Рекламата е под формата на банер и ПР кампания в сайтовете News.bg и Money.bg.