Между „Уеб Медия Груп“ АД и ПП "Партия на зелените" се сключи договор за реклама на стойност 416.66лв. без ДДС. Рекламата е под формата на банер в сайта News.bg