Рекламните банери са основна форма на реклама, предлагана от Уеб Медия Груп АД.

1.1. Местата на рекламните банери са предварително определени, с фиксирани размери в пиксели.

1.2. За всички други форми на реклама, моля свържете се с рекламните ни специалисти.Цената за реклама се определя съгласно Тарифата за реклама.

2.1. Цената се формира на база 1000 показвания (импресии) на рекламната форма.

2.2. Клиентът може да закупи рекламна форма на база показване на 1000 уникални потребители - препоръчително в случаите на агресивни нестандартни формати.

2.3. Клиентът може да закупи определен процент от среднодневните показвания (импресии) на определена рекламна позиция. На една рекламна позиция може да се ротират няколко реклами на различни клиенти.

2.4. Публикуваните в Тарифата за реклама данни за импресии и уникални показвания се актуализират периодично.

2.5. След формиране на брутната цена на рекламата, Клиентът получава отстъпка според параметрите на заявката (процент показвания, пакет сайтове, постигнат обем и др.) Всички запивания и заявки за реклама се подават на e-mail: reklama@wmg.bg.

3.1. Медията изготвя предложения по запитвания до един работен ден след получаването им.

3.2. Медията потвърждава или ревизира заявката в деня на получаването й и оформя поръчката в договор.

3.3. Поръчката следва да бъде заплатена авансово не по-късно от два работни дни преди датата на стартиране, освен ако в договор между страните не са изрично упоменати различни условия за плащане.

3.4. Стандартните банери се подават най-късно един работен ден преди старта на кампанията, а нестандартните форми най-късно три работни дни преди старта на кампанията.

3.5. Всички запитвания, заявки и поръчки са валидни само в писмена форма, разменени на подаден от Клиента и използван от Медията имейл адреси или официалните адреси за кореспонденция. Всички рекламни банери трябват да бъда предварително одобрени преди публикуването им на сайтовете.

3.6.Обект на проверката е съответствието на банерите към техническите изисквания на медията, законовите изисквания и рекламната етика.

3.7. В случай, че предоставените банери не отговарят на изискванията или предизвикват затруднения и проблеми за правилното функциониране на сайтовете, Медията си запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.

3.8. Медията има право да откаже изпълнението на поръчка, като представи доводите си в срок до 24 часа преди старта на кампанията.

3.9. Медията не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами. Отчитането на реализираните импресии и кликове се основава на официалните данни от банер системата на Медията с адрес:https://www.google.com/dfp/.

4.1. След приключване на всяка кампания Медията се ангажира да предостави сертификат за реализирания брой импресии и кликове.

4.2. При изразено желание Клиентът може да получи код и парола за онлайн статистика на импресиите и кликовете.

4.3. Медията не се ангажира с резултати от други системи, освен рекламния софтуер, упоменат в т.4.

4.4. Медията не носи отговорност за проблеми с отчетността на рекламни кампании, излъчвани с външен код.

Неустойки

5.1. При корекция в параметрите или отказ на поръчка в срок до пет работни дни преди старта на кампанията Клиентът не дължи неустойка.

5.2. При прекратяване на вече стартирала кампания Клиентът дължи неустойка в размер на 20% от брутната сума на нереализираната част от заявката.

5.3. При намаляване бюджета на вече стартирала кампания Клиентът дължи неустойка в размер на 20% от разликата между брутната сума на одобрената поръчка и сумата след намалението.

5.4. При непълно изпълнение на заявка в рамките на заявения срок Медията компенсира пропуснатите излъчвания с 10 % допълнителен брой импресии.

Контакти

reklama@wmg.bg

Мария Кьосева

телефон: +359 88 880 7109

ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, етаж 10 1113, София