"Уеб Медия Груп" АД е медийна интернет компания, която се фокусира върху създаването и управлението на новинарско съдържание. Акциите на компанията са търгувани на Българска фондова борса - София.

Към настоящия момент "Уеб Медия Груп" АД притежава някои от най-популярните марки в българския интернет - news.bg, money.bg, topsport.bg, lifestyle.bg и gladen.bg.

Проектите са част от цялостна програма за превръщането на компанията в една от най-големите групи от Интернет медии в България.

ЕИК: 131387286, ИН по ЗДДС: BG131387286.